Svetilište Amona Zevsa

Svetilište Amona Zevsa je jedno od najznačajnijih na Halkidikiju.

Dionisovo svetilište je osnovano u 2. polovini 8 veka pre nove ere. Osnovali su ga Eubejci koji su se nastanili oko Afitosa i koji su poštovali nimfe u pećini ispod stene na jugozapadnoj strani lokaliteta.

Svetilište Egipatskog boga Amona Zevsa je podignuto na malom platou sa severne strane.

Negde pred kraj 5. veka stare ere, oltar je podignut, ali kasnije, u drugoj polovini 4. veka, hram Dorskog reda sa kamenim pervazom je dodat kod oltara. Na kraju 3. veka ili na početku 2 veka stare ere, isti je zamenjen drugim napravljenim od mermera dok je krov ukrašen šarenim glinenim pločicama.

Rekonstrukcija hrama je moguća zahvaljujući delovima nađenim u okolini.

 

Kako doći do ovde?