Περιπατητικές διαδρομές

Hiking in Kassandra

Περιπατητικές διαδρομές στην Κρυοπηγή

Ο περίπατος αυτός είναι αρκετά μακρύς.

Μέσω δασικών δρόμων περνά από το όμορφο χωριό Κασσανδρινό, και χάνεται στους λόφους της Κασσάνδρας.

Η διαδρομή επιστροφής προς την Κρυοπηγή χρησιμοποιεί επίσης δασικούς δρόμους και περνά από τα πιο ερημικά μέρη αυτής της χερσονήσου.